Arbejdspladsen er Solrød Kirke, Solrød Strandkirke samt sognegården.
Solrød Strandkirke og sognegården er integreret i samme bygning.
Den nye kirketjener vil indgå i et team med vores to fuldtids kirketjenere.

Arbejdstid:

Stillingen er en deltidsstilling på 20 timer pr. uge.
Lørdag er arbejdsdag, og der forekommer aftenarbejde i forbindelse med møder, aftengudstjenester m.v.
Mandag er normal fast fridag og herudover er søndag en ”løs” ugentlig fridag, resttimer fastlægges efter aftale.
Der er 2 friweekender i kvartalet, som fastlægges efter aftale.

Dine opgaver:

Kirketjenerne klargør lokaler med opsætning af borde og stole, samt forbereder og indkøber til aktiviteter i kirkerne og sognegården. Der medvirker kirketjener ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, i et vist omfang også til koncert, møder og andre aktiviteter. Kirketjenerne er ansvarlige for kirkernes daglige drift og står for rengøring af kirkernes bygninger, pudsning og vedligeholdelse af inventar. Kirketjenerne har også tilsyn med kirkebygningerne, inventar og installationer.

Din person og dine kvalifikationer:

Vi søger en udadvendt og serviceminded person, der er indstillet på, sammen med sine to kollegaer og på kirkens grundlag, at indgå i et positivt samarbejde med kirkens præster, menighedsråd og øvrige personale. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være fleksibel i tilpasning af arbejde og arbejdstider i forhold til de forskellige aktiviteter i kirker og sognegård.

Uddannelse:

Det forudsættes, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirkefunktionærer gennemføres inden for 2 år fra ansættelsens start, såfremt den ikke allerede er gennemført.

Se yderligere oplysninger på kirkens hjemmeside www.solrodkirker.dk

 Eventuelle spørgsmål rettes til:

Kontaktperson Arne Nielsen, tlf. 2063 8885 eller
Menighedsrådsformand Inge Bonnesen, tlf. 6165 7446

Ansøgningsfrist:  Mandag den 15. Juni 2015

 Ansøgning sendes eller mailes til:

Solrød Strandkirke
Mosevej 1
2680 Solrød Strand mrk.: ”Ansøgning kirketjener”

Mail: kirketjener-stilling@solrodkirker.dk

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.