Året 2015 blev vist et af de år hvor vi fik sat et par fingeraftryk hér i Solrød.
Vi fik afholdt at Folketingsvalg, hvor vi som eneste lokale parti kunne stille med vort byrådsmedlem Henrik Boye, som kandidat Folketingsvalget. Desværre fik vi ikke vor kandidat valgt ind, men en flot 3. plads blev det til. Det er nu ikke så dårligt første gang.
Henrik har nu allerede flere betydningsfulde poster.  Han repræsenter os i Solrød Byråd, og så er han også at finde i Kommunernes Repræsentantskab, samt i Kommunekontaktråd (KKR). Så Liberal Alliance er, trods vores enkelte valgte medlem, repræsenteret i flere betydningsfulde fora. Indflydelse som kommer os alle til gode.
Vi har alle lige været til Folkeafstemning, og flertallet sagde “Nej tak” til afskaffelse af Retsforbeholdene. Et punkt jeg tror der endnu ikke er helt afsluttet.
Men kan vel sige, at der var ligeværdige argumenter for både det “Ja”, samt det “Nej”, som det blev.
Nu har vi stemt “Nej Tak”, og der forestår et arbejde for, at sikre samarbejde indenfor Europol.
Mon ikke vi snart får en afstemning om netop dette forbehold?
Lokalt måtte vi på en måde bide lidt i “Det sure Æble” i forbindelse med Budgetforhandlingerne for 2016-19. Alt var ikke “vores kop te”, men effektiviseringer indenfor administration mm. var jo liberale værdier, så længe der kunne anvises en vej for netop denne beslutning. Men besparelser på inklusion samt åbningstider i daginstitutionerne blev et stort “NEJ” herfra. Vi ville gerne støtte op omkring børnefamilierne.
Så da dette var indenfor Liberal Alliances lokale politik måtte vi selvfølgelig tage ansvar, også selvom at vi ønskede mere.
Lokalt står Kommunen overfor store udfordringer på flygtninge- og migrantområdet.
Liberal Alliance støtter op omkring hjælp til dem der har et reelt brug for hjælp.
Vi ser gerne en styrkelse af indsatsen i nærområdet. Det kræver enighed på Christiansborg.
Alle som flygter fra undertrykkelse, krig samt uretfærdighed skal hjælpes. Men i nærområdet. Søger man videre er man vel at betragte som “migrant”, altså en der søger videre for, at opnå en endnu bedre tilværelse. Der kan være undtagelser, men så må det ske via individuelle vurderinger mellem det pågældende modtagerland samt den enkelte migrants personlige behov.
Flygtningene som placeres i Danmark skal selvfølgelig hjælpes, men vi skal huske at prioritere vore egne. Det kan jo ikke være korrekt, at vi skal sætte egne borgere bag i køen. Det er fair, hvis Kommunen vil købe boliger til flygtninge, men så forstår vi ikke, hvorfor man så allerede ikke anvendte samme fremgangsmåde overfor kommunens egne borgere, som også har et behov. For hvem skal egentlig have fortrinsret. Egne borgere med et behov eller tilflyttere. Dette er en udfordring for vor lille kommune.
Men Liberal Alliance vil forsøge at forvalte Kommunevalgets stemmeafgivning, selvom det ikke blev afmønstret i et Liberalt Byråd.
Der er rigtig mange store udfordringer fremover for lille Solrød Kommune.
Flygtninge samt ikke mindst håndteringen af disse, samt efterfølgende familiesammenføringer kommer nok til, at blive en af de største samtaleemner i de kommende år. Ikke mindst hvilke prioriteringer der skal foretages.
Heldigvis er der snart et kommende Kommunevalg 2017, hvor de nuværende “tillidsfolk” skal vurderes.
Liberal Alliance i Solrød holder Årsmøde, tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19:00 på Solrød Bibliotek.
Udover at vi har ordinært Årsmøde, vil vi afholde Opstillingsmøde til kommende Kommunalvalg 2017.
Du er velkommen til at deltage, men for at kunne stemme skal du være medlem.
Med venlig hilsen

Jørgen Kreutzer
Formand

Liberal Alliance i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.