Som nok så bekendt i disse Corona tider, har regeringen i 2020 fjernet anlægsloftet i kommunerne, for at understøtte erhvervslivet og fremme beskæftigelsen. I Solrød Kommune har byrådet besluttet at fremrykke anlægsplaner for i alt 26,7 mill.

Det er mange gode projekter, som ligger i budgettet for de kommende år.

Et stort ønske fra Havdruplisten var en fremrykning af en kunststofgræsbane i Havdrup, som i budgettet var planlagt til 2022-2023. Dette var ikke med i direktionens forslag. HGI har i mange år ønsket sig banen, så fodbolden i Havdrup får de samme muligheder for træning og kampe som på banerne ved Solrød Idrætscenter.

Foreningslivet er vigtigt for Havdrup, og HGI er et af byens vigtigste samlingspunkter. Ved anlæg af banen frigøres der også tid i hallerne, som er under pres for hal tid. Hermed frigives også flere tider på det eksisterende kunstbaneanlæg i Solrød til de andre brugere. Så det vil i høj grad komme de andre fodboldklubber i kommunen til stor gavn.

Henning Christiansen

Ofte har de nuværende baner været ubrugelige grundet enten tørke eller oversvømmelse. Dette har desværre ført til klubskifte, aflyst træning og aflyste kampe. Ligeledes vil Havdrup Skole i udvidet grad kunne tilbyde gode udendørs faciliteter. Derfor er det vigtigt for et godt og blomstrende foreningsliv, at de rette rammer stilles til rådighed, så foreningerne ikke oplever medlemsflugt til nabobyerne.

Havdruplisten har argumenteret for en fremrykning af kunststofbanen, og det er glædeligvis et samlet byråd, som har truffet denne beslutning.

Det betyder, at den nødvendige VVM undersøgelse, som er en forudsætning for etablering af banen (Miljø, drikkevand m.v.) kan igangsættes allerede her i 2020.

Havdruplisten vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om budget stille forslag om, at også projektering og anlæg af banen fremrykkes.

Kilde: Henning Christiansen – Havdruplisten

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.