Der har aldrig boet flere i Solrød Kommune, hvor vi nærmer os 22.000 borgere.

Det er naturligvis godt, at mange nye borgere vælger at bosætte sig i Solrød, så byrådets vision om ”at vi er en dynamisk kommune- det bedste sted at bo i hovedstadsområdet” holder.
Det samlede skattetryk er landets 13 laveste, og vi er lige blevet kåret som en meget erhvervsvenlig kommune.
Vi har gode skoler og børneinstitutioner samt et godt og velfungerende fritids-og idrætsliv.
Snart tages det første spadestik til de nye kunststofgræsbaner ved Solrød Idrætscenter, som OJD har doneret penge til.
Et samlet byråd har vedtaget budgettet for 2016, uden væsentlige serviceforringelser og med samme skattetryk.
Både i Trylleskoven og Havdrup Vest bygges der nye boliger og når de 2 områder er fuldt udbygget har vi ikke yderligere muligheder for udbygning.

Det kan på længere sigt blive en udfordring!
Når det nye supersygehus i Køge er bygget, kan det betyde en yderligere tilflytning af borgere til Solrød.
I Havdrup Vest er de byggemodne grunde i den sydlige del udsolgt, og der vil snarest blive taget hul på en yderligere byggemodning.
I det nordlige område af Havdrup Vest er 40 nye rækkehuse under opførelse, og de første er indflytningsklare sidst på året.

Solrød Kommune har solgt et område midt i Havdrup Vest, hvor det forventes, at der bygges 35-44 almene boliger som rækkehuse i op til 2 plan.
I samme forbindelse er der på budgettet for 2016/2017 afsat midler til vejen Havdrup Alle, som skal forbinde Tykmosevej og Havdrup Centervej.

Det vil forhåbentlig aflaste Hovedgaden for specielt den tunge trafik.
Også Havdrup Center, som trænger til et løft,  er der på budgettet afsat penge til, så vi kan få et bedre og mere sammenhængende center.

I Havdrup Vest bliver der opført et stort solvarmeanlæg af Solrød Fjernvarme, som skal være med til at forsyne de mange nye boliger, og det nye Biogasanlæg vil også være en miljømæssig gevinst for kommunen.

En stor udfordring de kommende år er flere ældre og plejekrævende. Derfor har byrådet besluttet at udbygge plejecenteret Christians Have de kommende år.

 

Venlig hilsen
Henning Christiansen
Byrådsmedlem Havdruplisten
Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.