Havdruplisten har tirsdag d. 25 marts afholdt ordinær generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:

Formand Anne-Mette Henriksen
Sekretær Fayna Sørensen
Kasserer Finn Jensen
Best. medlem Karina Bergenholtz
Best. medlem Birgitte Rasmussen
Best. medlem Helene Hjortholm  Rasmussen
Byrådsmedlem Henning Christiansen

På mødet blev bl. a. drøftet hvad HL i den kommende periode skal arbejde for.

HL ønsker den nye Fakta i Havdrup hjertelig velkommen. Det er en rigtig flot forretning, og vi håber at den kan være med til at trække endnu flere kunder til Havdrup. Vi glæder os ligeledes over den nye Havdruphal, som allerede er godt udnyttet og byder også ” de nye” brugere velkommen.

Den nye parcel udstykning ved skolen ser meget spændende ud, og flere nye huse er allerede skudt op. Vi håber nu at udbygningen af Havdrup Vest for alvor tager fart og byrådet har også tilrettet prisen på byggegrundene, så de svarer til markedet. Samtidig har byrådet besluttet at sælge et større område i den nordlige ende af området, hvor der kan bygges 42 mindre dobbelte rækkehuse på mellem 90 og 105 kvm. Vi tror der er et stort behov for disse mindre huse i et plan og ser frem til det kommende byggeri, som ligger meget centralt i byen.

Ligeledes er et spændene nyt projekt med solvarme på vej i Havdrup. Solrød Fjernvarme ønsker at opføre et solvarmeanlæg i den sydlige del af Havdrup Vest, som kobles på Havdrup Kraftvarmeanlæg. Anlægget vil komme til at dække ca. 20 % af det lokale fjernvarmebehov og dermed være et led i Solrød Kommunes Klimaplan for 2010-2025. Hermed fremmes ønsket om en mindre CO2 udledning og omstilling til vedvarende energi.

Vi er nu i år 1. af den 4 årige kommunale valgperiode.

Havdruplisten så meget gerne, at vi fik forslag til, hvad borgerne ønsker at Havdruplisten skal arbejde for i den kommende byrådsperiode, så Havdrup stadig er et godt sted at bo og leve, og så vi kan tiltrække nye borgere til vores by.

Kontakt derfor bestyrelsen på mail eller telefon. Vi arbejder stadig for at Havdrup udvikler sig til glæde for os alle.

Venlig hilsen
Henning Christiansen
Byrådsmedlem

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar