Som optakt til realisering af helhedsplanen for Havdrup Bymidte fælder OK Nygaard i uge 20 ti kastanjer i området. Dele af parkeringsarealet vil blive afspærret midlertidigt.
I næste uge begynder arbejdet med at give Havdrup Bymidte et løft. Som en del af den helhedsplan, byrådet har vedtaget for bymidten, skal den gamle stationsplads blandt andet gøres til et mere spændende og levende byrum, ligesom der skal etableres nye parkeringspladser og findes en ny løsning for krydsning af banen.

Solrød Kommune fælder 10 kastanjer ved SuperBrugsen og stationen ud mod Hovedgaden. Kommunen har gennemgået alle træer i området sammen med vores driftsfolk, og de, der bliver fældet, er alle træer, der mistrives med ringe bladvækst og spinkle grene, er toptørre, har store barkskader eller af andre årsager ikke længere er pæne at se på.

Fældningen udføres af kommunens driftsfolk fra OKNygaard, og den vil medføre midlertidig afspærring af dele af parkeringsarealet ved stationen og SuperBrugsen.

Solrød Kommune laver nu en plan for etablering af et antal nye træer, og formodentligt vil de blive plantet allerede senere på året.

Helhedsplanen for Havdrup Bymidte er lavet i tæt samarbejde med de lokale. Tidligere på året holdt kommunen et stort borgermøde om planen, og på mødet blev der nedsat et aktivitetsforum af interesserede borgere, som nu samarbejder med kommunen og er med til at prioritere arbejdet med at forskønne og gøre Havdrup Bymidte mere attraktiv som byrum og handelsområde.

Du kan læse mere om helhedsplanen på www.solrod.dk.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.