Mandag d. 5 oktober blev planstrategien for Solrød Kommune vedtaget i byrådet.

Planstrategien er rammen for hvilke områder i Solrød Kommune planstyrelsen har udpeget som mulige boligudbygningsområder. I 2021 skal en ny eller revideret kommuneplan vedtages og endelig skal der for det enkelte område udarbejdes lokalplaner. Disse planer sendes i høring og der afholdes borgermøder.
Så vi er nok henne i 2022/2023 før ”spaden stikkes i jorden”. I alt er det muligt at bygge 150 nye boliger i Havdrup.

I Havdrup er 3 områder udpeget, hvor boligudbygning er mulig. Det er ved Skovvænget på 2 områder (70+30), Sallevvej, (25) og Tykmosevej (25).

393 borgere (høringssvar) og Havdruplisten har kæmpet og argumenteret for, at 3 etager ved Skovvænget ikke passede ind i området. Beslutningen er nu, at der max. kan bygges i 2 etager tæt/lav (rækkehuse) og åben/lav (parcelhuse), hvor der også er fokus på grønne friarealer.

Så jo, byrådet læser høringssvar og lytter til borgernes ønsker.

Mange ønsker at flytte til Solrød/Havdrup og derfor skal det være muligt at kunne tilbyde boliger, så byen stadig kan udvikle sig.

Havdruplisten ønsker at stationsbyen bevarer sit unikke særpræg med luft, grønne arealer og biologisk mangfoldighed. Havdrup har sit helt eget DNA, der skal bevares, men vi skal også kunne tilbyde mindre boliger til både ældre og unge, som ønsker at blive i byen eller flytte til byen. Også enlige eller skilsmisse familier skal kunne finde en bolig af rimelig størrelse, som er til at betale. Mange ældre fraflytter deres store bolig og ønsker sig en mindre/nem bolig og gerne tæt på indkøbsmuligheder, offentlig transport, læge m.v. Med 2 etager er det muligt at ældre kan bo i stueplan og unge på 1. sal, som f.eks. i andelsboligerne ved Løkkerne. Det giver en naturlig rotation i boligmassen, som er til glæde for alle. Det passer med de 3 udpegede områder i Havdrup.

Det bliver nu spændende at følge den videre udvikling med en ny kommuneplan og nye lokalplaner.

Havdruplisten – Byrådsmedlem Henning Christiansen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.