I det netop vedtagne budgetforlig for 2016 i Solrød Kommune bakker alle 19 byrådsmedlemmer op om at lukke CAFETERIAET i Solrød Idrætscenter (SIC) i den nuværende driftsform.

Dvs. at man ikke vil bidrage til den økonomiske drift og vil formentlig have frivillige til at overtage.

For nogle år siden lukkede kommunen det hidtidige cafeteria i SIC, og flyttede en ungdomsklub ind i SIC-lokalet. Cafeteriaet blev flyttet ud i et gangareal i en ganske minimalistisk udgave.

I den mellemliggende periode er SIC udbygget med yderligere en hal, og aktivitetsniveauet er steget, ligesom antallet af forskellige idrætsgrene er øget.

Man kan i dagens Danmark ikke have et idrætscenter med SIC’s aktivitetsniveau og store antal gæster uden at kunne tilbyde småfornødenheder til gæster og idrætsudøvere. Og det er da også almindelig praksis i landets øvrige større idrætscentre.

Solrød Idrætscenter er vores ”udstillingsvindue”. De mange ”fremmede” mennesker, der besøger Solrød kommune hver week-end til de mange idrætslige arrangementer, både lokale, nationale og internationale, får ofte deres første indtryk af Solrød Kommune ved den lejlighed. Vi har jo ikke for mange ”reklamesøjler” i kommunen i forvejen, ja måske lige bortset fra stranden og Solrød Strandvejs udseende.

Så lad os bruge, de muligheder vi har. Det er bl.a. forventningen, at der er et ordentligt cafeteria/restaurant, idet gæster og idrætsudøvere ofte er i Centret i hele dage i week-enderne.

F.s.v.a. vores egne unge/yngre idrætsudøvere er det ligeledes oplagt, at der er et hyggeligt sted til den sociale ”nach-spiel” idrætshygge, således at de unge mennesker ikke fristes til at ”stå på gadehjørnerne og i Solrød Centret” om aftenerne med mulige mindre hensigtsmæssige handlinger til følge.

Byrøddernes forslag om lukning af Cafeteriaet er baseret på manglende økonomiske muligheder.

Men hvad koster det egentlig i drift?

Et gæt kunne være, at ”husleje og energi” stort set nok er samme størrelse med eller uden Cafeteria, fordi Cafeteriaet ligger i et gangareal, hvor der i forvejen er lys og varme. Så lønnen til cafeteriapersonale er afgørende. Men denne løn må langt hen ad vejen kunne kompenseres ved varesalget?

Så mon ikke nettoudgiften er begrænset, ja ovre i kategorien pebernødder, ikke mindst set i forhold til de ungdomssociale gevinster, og det bedre indtryk, det giver vores mange tusinde gæster i Solrød Idrætscenter og Solrød.

Med de mange forskellige klubber er det næppe muligt at ”udelegere” driften af Cafeteriaet til klubberne/frivillige. Det ville blive kaos.

Da jeg nævnte ovenstående synspunkter for borgmesteren på facebook, spurgte han: Hvad foreslår du?

Og jeg foreslog, at han bad sin udmærkede direktion/administration om at sikre fortsat drift af denne lille sag inden for den allerede givne samlede økonomi, så budgetforliget kunne holde.

Ib Steen Mikkelsen

Uglevej 18 B

2680 Solrød Strand

Foto af Jimi A. Bøgevig

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.