En frivillig mentorordning for unge med behov for kontakt til en voksen har vist sig at være en stor succes. Nu gøres mentorordningen permanent.

I et halvt år har Greve Kommune koblet unge med behov for kontakt til en voksen med voksne, der har tid og lyst til på frivillig basis at støtte et ungt menneske. Den første evaluering af mentorordningen viser, at de frivillige mentorer har en unik kontakt til de unge og hjælper dem med at udvikle sig i en positiv retning.

22 frivillige mentorer er med i ordningen, og en af dem er Gitte Thomsen, som synes, at det at gøre noget for et andet menneske er noget af det bedste: ”Jeg gør det for at være med til at udvikle og støtte et andet menneske. Men samtidig udvikler jeg jo også mig selv. Og så er man en del af et team, hvor vi i fællesskab styrker hinanden”.

Gitte Thomsen har været mentor for 23-årige Tina Jacobsen, som er forundret over, hvor hurtigt samtalerne med mentoren Gitte Thomsen har hjulpet: ”Jeg ser flere ting med nye øjne, og det er fantastisk. Jeg er helt overrasket over, at det kunne ske; og så så hurtigt. Og Gitte siger, at hun er stolt af mig, og det kan man også bare se i hendes ansigt”.

Evalueringen af det frivillige mentorkorps var på dagsordenen på Vækst – og Beskæftigelsesudvalgets møde mandag, og her blev det besluttet at gøre mentorkorpset permanent.

”Jeg vil gerne på hele udvalgets vegne sende en stor tak til det frivillige mentorkorps her i Greve Kommune. Mentorerne har stor betydning for, om de unge klarer en uddannelse eller et arbejde. De er nemlig gode til at gøre de unge mere vedholdende, så vi forebygger behovet for professionel hjælp. De frivillige er derved et godt supplement til kommunens øvrige indsatser og tilbud”, siger formanden for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Morten Dahlin.

Det frivillige mentorkorps er oprettet med midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd, Greve Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Køge Bugt.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.