FDF laver en kæmpe sprællemand, og alle deltagere skal lave små sprællemænd til BUSK-gudstjeneste i Havdrup Sognehus

Hvert år den sidste søndag i oktober er der BUSK-gudstjeneste i landets kirker. BUSK er en forkortelse for Børn, Unge, Sogn og Kirke, og hensigten med de årligt tilbagevendende familiegudstjenester er at styrke samarbejdet mellem de frivillige og kirken og knytte bånd mellem de unge og kirken i sognet.

I år handler gudstjenesten om at være moderne disciple, Guds medarbejdere. Omdrejningspunktet er fortællingen fra Johannes evangeliet, som handler om Jesus, der kalder de første disciple. Han mødte ikke dem alle på én gang eller på et bestemt sted, men hen over nogen tid og på vidt forskellige steder.

”Kroppen er en helhed, der er sammensat af mange dele, og alle de mange dele udgør én krop. Sådan er det også med Jesus Kristus og hans kirke”, siger sognepræst Helle Viuf, ”og det vil vi prøve at vise ved at bruge sprællemænd i gudstjenesten”.

Helle Viuf samarbejder med FDF i Havdrup om BUSK-gudstjenesten i Havdrup Sognehus søndag, den 26. oktober kl. 11. Efter gudstjenesten er der frokost til alle.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.