Årets pinsegudstjeneste afholdes 2. pinsedag d. 25. maj kl. 11.00 på plænen nord for Mosede Fort.

Gudstjenesten er et fælles arrangement, som samler de fleste kirker og menigheder i Greve og Solrød Kommuner – både folkekirke og frikirker.

Som noget særligt for i år markerer gudstjenesten med sit tema om sammenhængen mellem Ånd, Krop og Kirke også optakten til Greve kommunes Sundheds- og Kulturuge, der kulminerer med en stor aktivitetsdag i Greve Medborgerhus fredag den 29. maj.

Under selve gudstjenesten vil temaet blive konkretiseret i de ni opsatte pavillioner, hvor hver af de medvirkende kirker og menigheder inviterer deltagerne til at prøve en række aktiviteter, der forener ånd, krop og kirke. I et telt kan man således få tegnet et kors i panden med aske, i et andet få lavet en (engangs)tatovering med et kristent motiv og i et tredje kan man få vasket sine fødder.

Den tid, vi lever i, er på mange måder fokuseret på den materielle virkelighed, hvor der kun regnes med det, der kan tælles og vejes, mens længslen efter mere end dette fører ud i åndelige eksperimenter, hvormed man forsøger at overvinde sine menneskelige begrænsninger. I kirken er der måske en tendens til at livet i menigheden isoleres fra verdens udfordringer og problemer, fordi den gode Ånd forveksles med fred og ro i kirken.

Sundhed i en materielt fokuseret verden må derfor indebære, at der skal mere ånd til, mens sundhed i kirke og menighed kan betyder at det åndelige liv skal have mere krop. For ånd og krop hører nu engang sammen og må ikke adskilles, hverken i det enkelte menneske eller i kirkens liv.

Pinsen selv er udtryk for, at kirken er et fællesskab, der både er bundet til den konkrete kropslige virkelighed, den virker i, men også er båret af den Ånd fra Gud, der sætter mennesker fri til at komme hinanden i møde som de begrænsede skabninger, vi nu engang er.

I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjeneste og aktiviteter til Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3.

Foto: Pinse_2015 Billedtekst: ”Fra sidste års pinsegudstjeneste, hvor man kunne prøve at gå på vandet. Sognepræst Christian Bryld fra Greve viser og vejleder” (Fotograf: Lars Hartig).

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.