Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.

Tivoliture med alt betalt, gratis ture for ensomme ældre og et handicap-arrangement i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Det er blot nogle få af de aktiviteter, der allerede er planlagt for de ekstra statslige midler, som byrådet på byrådsmødet den 11. oktober 2021 har godkendt, at Solrød Kommune kan modtage.

I alt godkendte byrådet samlet set statslige tilskud på næsten 1 mio. kr. til ekstra aktiviteter og næsten 6 mio. kr. til uddannelse af ufaglært personale i ældreplejen, som skal skaffe flere hænder og højne kvaliteten i ældreplejen i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at corona-pandemien har været en hård omgang for vores ældre borgere og for borgere med særlige udfordringer som fx handicap eller ensomhed, og mange af dem har følt sig ekstra isolerede. Vi har heldigvis allerede nogle meget dygtige medarbejdere, som har gjort deres bedste for at opretholde en tryg og god hverdag for vores borgere, men nu er der mulighed for at give nogle ekstra oplevelser i hverdagen, og det er absolut en rigtig god idé,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget og fortsætter:

Samtidig får vi mulighed for efteruddanne vores ufaglærte personale, fordi vi får midler til at ansætte erstatningspersonale. Det er super godt.

De ekstra penge til Solrød Kommune er resultatet af tre forskellige statslige aftaler – en, der målrettet aktiviteter for sårbare ældre og personer med handicap, som har været ramt af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 pandemien, en, der er målrettet aktiviteter til borgere på plejecentre, og endelig en aftale, der skal sikre, at flere ufaglærte i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Sidstnævnte betyder, at Solrød Kommune får et tilskud på næsten 6 mio. kr. fordelt over 2021-2024, og Solrød Kommune forventer at kunne sende i alt 20 ufaglærte personer på i uddannelse. Tilskuddet fra staten skal primært bruges på at ansætte erstatningspersonale, mens det faste personale er under uddannelse. En del af midlerne kan også bruges til efteruddannelse af eksisterende personale.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.