Med et festligt program fejrede Køge Handelsskole årets 69 dimittender på Merkantil HG Ungdom tidlig torsdag aften. Foruden taler, overrækkelse af eksamensbeviser og legater bød programmet på musik og underholdning.

69 glade dimittender med gæster var inviteret til festlig translokation, som skulle sætte punktum for det merkantile grundforløb. Direktør Tim Christensen bød velkommen som aftenens toastmaster. Han ønskede dimittenderne tillykke og held og lykke fremover – og opfodrede dem til at møde verden og andre mennesker åbent og nysgerrigt.   Herefter sang alle lærere og ledere på Merkantil-afdelingen – med musikalsk assistance af Jimmy Koldenborg på klaver – Rasmus Seebachs hit ”Under stjernerne på himlen”.

Herefter trådte merkantil uddannelseschef Hans Severinsen op på talerstolen for at holde årets translokationstale. Han lykønskede årets afgangselever og sagde bl.a.: ”Der er sket meget siden, I begyndte på jeres uddannelse – både ude i samfundet og med jer selv. I er blevet mere modne og har fået mere livserfaring, og I er blevet klogere rent fagligt. Lige nu og her venter elevpladserne forhåbentligt på jer og derefter en færdiggørelse af hovedforløbet. Det kan være, I kommer tilbage på nogle skoleophold, hvem ved? Men uanset hvad der sker, så må I ikke give op, hvis I får afslag på ansøgningerne. Bare klø på. Prøv også at sende nogle uopfordrede ansøgninger eller tag ud og bank på hos virksomhederne. Jeg hører ofte erhvervschefer sige, at de meget gerne så, at eleverne kom ud til virksomhederne og bankede på og spurgte efter chefen for at få en samtale om en elevplads. Det viser både initiativ, engagement og handlekraft, og det kan virksomhederne godt lide.  I jeres søgen efter job skal I huske på, at merkantile uddannelser er meget alsidige og kan bruges i rigtig mange forskellige dele af erhvervslivet. En merkantil erhvervsuddannelse kan også være et trin på en uddannelsestrappe, der kan føre til meget mere: Den åbner op for en lang række af efteruddannelsesmuligheder, som kan føre til endnu flere spændende og udfordrende jobs, så måske nogen af jer får lyst til at tage nogle flere trin på trappen og videreuddanne jer fx som afdelingsleder, salgsleder, administrationsøkonom, serviceøkonom eller tage nogle af de mange andre korte videregående uddannelser, der findes på markedet. Husk at have mål og drømme. Uddannelse giver både faglig og personlig udvikling, højere løn og mere attraktive jobs med større udfordringer. Fremtiden er i hvert fald fuld af muligheder og jeres karrierer vil blive spændende for os at følge. Jeg vil opfordre jer til at gribe dagen og få noget ud af livet. At gribe dagen handler meget om at tage ansvar for sig selv – og det skal I sørge for at gøre.”
Hans Severinsen takkede de ansatte på merkantil afdelingen og ønskede de glade merkantile elever tillykke og god vind fremover.

Lige dele sjov og alvor
Inden overrækkelse af eksamensbeviser og legater stod Jesper Mensa for seneftermiddagens underholdende indslag i form af standup. Direktør Tim Christensen overrakte derefter sammen uddannelseschef Hans Severinsen eksamensbeviser til de forventningsfulde elever. Undervejs var der tid til klapsalver og fotografering. Efterfølgende blev der uddelt legater til elever, som lærerene havde nomineret for at være dygtige, gode kammerater eller som havde gjort noget særligt. Årets legater var doneret af Nordea, Henning Jensen, HK Sjælland samt Aktiv Fritid, og de gik til Lucas Dybdal Larsen, Casper Munk Bahne Nielsen, Michala Cassandra Bak Henrichsen, Sofie Bredgaard og Cecilie Gjelstrup Hansen.

Herefter var der indslag om arbejdet med at skabe opmærksomhed omkring elevpladser på Merkantil HG Ungdom med Karrierevæggen, som prydes med ansigter på elever, der har fået elevpladser. Bagefter kom underviser Thomas Nielsen på scenen med elever fra Talentvejen for at give status på projektets første år på Køge Handelsskole. Aftenens officielle program sluttede af med fællessang. ”Det er i dag et solskinsvejr” fyldte rummet, og snart var det tid til at sige farvel til hinanden, inden eleverne tog videre med familie og venner for at fortsætte fejringen andre steder.

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.