Som en opfølgning på konferencen Braking Down Barriers d. 6.3. 2014 på Niels Juhl, holdt Borgmester Flemming Christensen Køge og Viceborgmester Liselott Blixt Greve møde dewn 28.4.14  på STU uddannelsen Fremtidslinjen for at drøfte om der er basis for at etablere en lokalt funderet socialøkonomisk virksomhed i Køge Bugt området.

Bilede fra venstre: Liselott Blixt, Flemming Christensen, Mark Jensen, Margrethe Tovgaard og Morten Ellehauge foran Fremtidslinjen i strålende solskin.

Med friske tal fra UUV – Ungdommens Uddannelsesvejledning – som fotæller, at der pt. er 136 elever i gang med den 3 årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)  i hele Køge bugt området, ser det ud som om der er basis for at gøre noget ekstra, for at hjælpe denne gruppe unge ind på arbejdsmarkedet på særlige vilkår efter afsluttet ungdomsuddannelse.

Der var enighed om at undersøge mulighederne både for at se på hvilke løsningsmodeller der vil være farbare.

Liselott Blixt italesatte behovet for konkrete tiltag, og det vigtige i at fremme de unges ligeværdige muligheder, mens Flemming Christensen var optaget af at effektivisere samarbejdet mellem de implicerede parter omkring de unge.

Mødets øvrige deltagere Mark Jensen Centerleder UUV, Margrethe Tovgaard afdelingsleder UUV og Morten Ellehauge leder af Fremtidslinjen kom med konkrete eksempler på de udfordringer de unge står med. Der blev drøftet muligheder, perspektiver og knaster i forbindelse med den nye reform af f.eks. kontanthjælpssystemet som fremover får stor indflydelse på rammerne for arbejdet med de unge.

Morten Ellehauge sagde, at hvis man tog de unges briller på, så var der behov for et tilbud som var meget konkrete og arbejdsmarkedsnært, forstået således, at de unge efter 3 år på Fremtidslinjens STU tilbud, rigtig gerne vil ud og have et arbejde på en rigtig arbejdsplads. Det tager bare lidt længere tid, at gøre dem arbejdsmarkedsparate, og derfor er ”rigtigt” arbejde eller serviceydelser, der bliver brugt ude i samfundet, vejen frem. Reelle joblignende  forløb med støtte og mulighed for at vokse med opgaven, ind til man er klar til at blive sluset ind i det ”rigtige” arbejdsmarked.

Køges borgmester Flemming Christensen og Greves viceborgmester Liselott Blixt, vil efter mødet, sammen med deres forvaltninger, undersøge mulighederne for at komme videre med et lokalt funderet initiativ for ligeværdig tilgang til arbejdsmarkedet for unge med særlige behov.

Morten Ellehauge var glad for de to politikers opfølgende interesse for området, efter den store konference Breakind Down Barrieres, som Fremtidslinjen var arrangør af i forbindelse med et større internationalt Interreg projekt – Poseidon – som Fremtidslinjen er en del af, sammen med en partner i Tyskland.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.