Frivilligt arbejde har præget hele mit liv

Hele mit liv har jeg brændt for, at have med mennesker at gøre, gennem mit arrangement i foreningslivet her i Solrød i over 40 år, har jeg været med til at skabe noget. Jeg kan godt lide at have indflydelse og præge beslutningerne.

Gennem det frivillige arbejde har det vigtigste for mig været at gøre noget for andre og være med til skabe indhold i andres tilværelse. Det er virkelig livgivende.

Sammen med andre mennesker tror jeg på, at jeg har været med til at gøre en forskel.
Lidt privatliv skal der til jeg har 3 børnebørn, som bor i Borup. Derudover er jeg kræmmer i Hvalsø Kræmmerhal fra september til påske, hver lørdag og søndag, noget jeg holder meget af.

 • Fra 1965 til 1975 medlem af Kvindeligt Marinekorps
 • I 1971 fik jeg en søn og i 1974 en datter
 • Formand for forældrerådet i Gyngebo Fritidshjem
 • Formand for Sammenslutningen af forældreråd i Solrød kommune
 • Medlem af FOLA (Landssammenslutningen af forældreråd)
 • Formand for forældrerådet i Mosebo børnehave
 • Formand for forældrerådet i Munkekær Fritidscenter
 • Formand for støtteforeningen for FDF i Solrød
 • Leder i FDF for Puslinge i Mosede
 • Tante for FDF i Mosede
 • Formand for Børnehjælpsdagen i Solrød
 • Formand for BUS Børne- og ungdomsorganisationernes samråd
 • Næstformand for Børnehjælpsdagen i København
 • Formand for SuperBrugsen i Solrød
 • Socialdemokratisk byrådsmedlem i Solrød Byråd fra 1986 til 1993
 • Medlem af Kulturudvalget
 • Medlem af Teknisk udvalg
 • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
 • Formand for Fritidsnævnet (politisk inden det kom til at hedde folkeoplysningsudvalget)
 • Initiativtager til afholdelse af den årlige udstilling/messe Fritid i Solrød
 • Medlem af ungdomsskolebestyrelsen (politisk)
 • Medlem af Havdrup Skolebestyrelse (politisk)
 • Aftenskoleleder for AOF.

I en periode hjalp jeg Dansk Flygtningehjælps med deres husstandsindsamling i november.

Siden 1986 var jeg med i Kræftens Bekæmpelse og var initiativtager til stiftelse af Kræftens Bekæmpelses lokalforening 14. februar 1990 og med i bestyrelsen frem til 2015. Stod i alle årene for den årlige husstandsindsamling i april. Jeg er stolt over, at det igennem årene har givet over 2 million til Kræftens Bekæmpelses arbejde. Arrangerede Nytårskoncert på Solrød Gymnasium fra 2002 til 2015. I over 10 år frivillig medarbejder i Igen, Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik i Roskilde. I 5 år har jeg arrangeret Greve Marked (kræmmermarked) på Mosede Fort til Sct. Hans.

Var med i den koordinerende gruppe som arrangerer Solrød Kulturuge fra start i 2007 og til den lukkede i 2016.

I dag er jeg aktiv og deltager:

Solrød Aktivitet og Frivillig Center, hvor jeg er valgt som formand for Centerrådet, Redaktionsudvalget af kvartalsbladet Aktivisten siden 2011.

Formand for Solrød Senior Klub siden 2007, som har over 230 medlemmer. Vi mødes hver anden torsdag. Derudover tager vi på 3 ferieture om året, til maj skal vi Til Krakow og i sommerturen går til Mors på Sallingsund Færgekro. Formentlig bliver der også en juletur som ikke er planlagt endnu.

Siden 2013 valgt til Solrød Ældreråd.

Formand for Gulspurven Solrød kommunes visiteret ældreboliger.

Jeg frivillig i Børnehjælpsdagen, hvor min opgave er at finde nye foreninger, som kan være med til at sælge deres Lillebror Lotteriet og Julelotteriet, hvis overskud går til Danmarks anbragte børn og unge.

I 2010 fik jeg Solrød Kommunes frivillighedspris og

2011 modtog jeg Børnehjælpsdagen hæderspris for frivilligt arbejde.

I juni 2012 var jeg inviteret med til Dronnings havefest for frivillige på Fredensborg Slot.

Kilde: Sonja Poulsen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.