SF Solrød har støttet lokalplanen for biogasanlæg ved Åmarken og den tilhørende miljøgodkendelse.

Det har vi gjort med oprejst pande, for vi går ind for kloge og fornuftige klimatiltag. Vi kan ikke isoleret set kun anskue klimaindsatsen ”indenfor vores egne kommunegrænser” – vi bliver nødt til at have et større udsyn for at nå vores mål.

Argumenterne om, at ”vi i Solrød har taget vores del”, ”nok er nok” og ”vi vil ikke være Sjællands affaldsdepot” køber vi ikke. Vi har et større udsyn og støtter alle indsatser, der er til gavn for klimaet i hele Danmark – til gavn for os alle internationalt, nationalt og lokalt. Konkret i sagen om eventuel udvidelse af anlægget, er blandt andet SF´s særlige opmærksomhed på de lugt-, støj- og trafikmæssige udfordringer til en vis grad blevet imødekommet med ”afværgeforanstaltninger” i forhold til især lugt- og lysgener, visuelt udtryk, beplantning samt byggeriets omfang.

Det er rigtig godt. Derfor har vi støttet sagen i Byrådet – for vi skal være med til at tage det samfundsmæssige ansvar for klimaindsatsen for at sikre vores velfærdssamfund i fremtiden. Vi SKAL være mere grønne.

SF Solrød stopper ikke her, vi vil den grønne omstilling, der er fortsat store muligheder i udviklingen af solenergi. Et område vi interesserer os for og vil arbejde for, således at Solrød kommune markerer sig på positiv vis, i forhold til den grønne omstilling.

SF’s byrådsgruppe
Henrik T. Larsen
Claus Redder Madsen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.