Vi har i alt for mange år skamredet denne jord. Resultatet er ganske synligt i form af klimaforandringer, øget havvandstand, skybrud, skovdød og en atmosfære, der lider og truer solens stråler som livgivende til at blive voldsomt ødelæggende.

Forbrugssamfundet har presset naturen i bund. Der skal gøres en kraftig indsats på hele miljøområdet nu. Udfasning af de fossile brændstoffer, mere genbrug og alternative energikilder skal udforskes og anvendes. Det kan ikke gå stærkt nok.

SF’s største prioritet er balancen mellem det grønne omstilling og en humanistisk, inkluderende rød politik. Vejen er et velfungerende samfund med stærke institutioner, intelligente løsninger og vilje til omstilling og udvikling.

Vi har mulighederne, evnerne og teknologien.

Klimaforandringerne kan ikke ignoreres, og de er ikke et afgrænset, lokalt anliggende. Solrød Kommune skal sammen med landets 97 resterende kommuner handle nu, hvis vi skal gøre os forhåbning om at bremse udviklingen. I Solrød har vi både råd og kompetencer til at gå foran.

Det gælder også i forhold til vores skønne natur. Naturkvalitetsplanen lægger op til mere biodiversitet og bevaring af sårbar og unik natur. Den plan, skal Solrød Kommune bakke op om med initiativer, så vi bevarer og værner om vores lokale særpræg. Initiativerne skal sikres gennem tilstrækkelige bevillinger.

SF Solrød prioriterer klima- og naturområdet. Vi vil arbejde for, at initiativer på området er solidt forankret i politik og administration i kommunen.

Klima, natur og miljø er i løbet af de senere år også i Solrød Kommune kommet højt op på dagsordenen.

Hvis Solrød Kommune skal nå de ambitiøse mål for CO2-neutralitet – gerne allerede i 2030 – og fokusere mere på konservering og genoprettelse af vild natur i kommunen, skal opgaven forankres politisk og administrativt i kommunen.

Derfor foreslår SF Solrød, at det nye byråd igangsætter en proces for at oprette et fjerde politisk udvalg – et Klima-, natur og miljøudvalg, som understøttes af eksperter i administrationen.

Udvalgets primære opgave vil være som arbejdende udvalg for byrådet at anbefale og følge op på samarbejder på tværs af sektorer i Solrød kommune og på tværs af kommunegrænser i Danmark. Det gælder initiativer og økonomi til fremme af dels målet om CO2-neutralitet i 2030 og dels bevarelse og reetablering af vild natur i Solrød.

SF Solrød vil styrke den grønne dagsorden i Solrød!

Kilde: Henrik T. Larsen, byrådsmedlem for SF – Farid Faizi, kandidat til byrådet for SF Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.