Arbejdet med at gøre rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej mere sikker har været i udbud, og projektet har vist sig at være dyrere end først antaget. Derfor har byrådet besluttet at øremærke endnu flere penge til projektet ved at fremrykke, omprioritere og anvende overskydende midler fra andre projekter.

Rundkørslen ved Cementvej og Karlstrup Strandvej skal gøres mere sikker. Det vedtog byrådet allerede i december måned 2019, hvor det blev slået fast, at opgraderingen skal ske på baggrund af både politiets og Vejdirektoratets anbefalinger samt en trafiksikkerhedsanalyse af den anerkendte analysevirksomhed COWI.

Projektet har nu været i udbud, og det har vist sig, at arbejdet med bl.a. at flytte cykelstierne og ombygge vejene og midterhellen i rundkørslen er dyrere end først antaget. Derfor har byrådet nu sagt ja til at bruge ca. 3,7 mio. kr. på at sikre strandvejsrundkørslen bedre i stedet for de 1,8 mio. kr., der først var blevet frigivet. De ekstra penge skal bl.a. findes ved at anvende overskydende midler fra andre projekter og samtidig bruge nogle af de penge, der er sat af i puljen for trafiksikkerhed i 2021 og 2022.

Vi har lyttet meget nøje til både politiet og Vejdirektoratets anbefalinger, og samtidig har vi fået lavet en analyse specifikt af trafiksikkerheden i kommunens rundkørsler. At det viser sig at være dyrere end først antaget at gøre strandvejsrundkørslen mere sikker, får naturligvis ikke byrådet til ændre holdning i forhold til sikkerheden. Vi retter os fortsat efter de gode anbefalinger, vi har fået, og sørger fx for, at kørselsforløbet for bilisterne ændres, så hastigheden mindskes, og samtidig sikrer vi, at beplantningen i rundkørslen stemmer overens med politiets, Vejdirektoratets og COWI’s anbefaling,” siger borgmester Niels Hörup.

Projektet omfatter fx både køb af jord fra en grundejer, så der er plads til at ændre på cykelstierne og vejforløbene og en trafiksikker tilslutning af cykelstierne til Banestien og Trylleskoven.

Fakta
Rundkørslen ved Cementvej og Karlstrup Strandvej er et af de fire kryds, der er udpeget i Trafikplan 2016-2020 som vejkryds, hvor der over en femårig periode fra 2010-2014 er sket uheld. Som det sidste ud af de fire udpegede kryds bliver rundkørslen nu også opgraderet.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.