En bred vifte af indsatsområder i Solrød Kommunes nye Klimaplan 2020-2030 skal føre til en CO2-reduktion i Solrød Kommune på hele 70 procent i 2030. Mange af indsatserne skal ske i samspil med både borgere og virksomheder, fortæller borgmester Niels Hörup.

I Solrød Kommune nøjes man ikke blot med at konstatere, at klimaet er en vigtig dagsorden, der bliver også sat handling bag ordene. På tolv år er det lykkedes Solrød Kommune at reducere CO2-udledningen med imponerende 41 procent, hvilket svarer til hele 59.200 tons CO2 om året samlet i Solrød Kommune.

Indsatsen stopper dog ikke her. Solrød Byråd har nemlig netop på december måneds byrådsmøde vedtaget en ny og meget ambitiøs klimaplan for årene 2020-2030, hvor Solrød Kommune skal reducere CO2-udledningen fra kommunen med hele 70 procent i 2030. Det er et mål, der er på niveau med både den nationale klimalov og Parisaftalen, som er vedtaget af FN.

“Målene er ikke blot ambitiøse. De er også realistiske. Vi har i Solrød Kommune vist, at vi evner at handle på klimaudfordringen, og vi tager gerne ansvaret på os. Vi skal sikre reelle grønne og økonomisk bæredygtige alternativer til vores borgere og virksomheder, når vi vinker farvel til de fossile brændstoffer,” siger borgmester Niels Hörup.

En bred vifte af indsatsområder i samspil med borgere og virksomheder
Klimaplan 2020-2030 indeholder en lang række indsatser på seks kerneområder, som skal sikre, at den ambitiøse målsætning bliver nået. De seks kerneområder er: ‘energi’, ‘transport’, ‘myndighedsbehandling’, ‘erhverv’, ‘indkøb og forbrug’ samt ‘affald’.

Inden for områderne ‘energi’ og ‘transport’ er der allerede formuleret 21 konkrete projekter, der umiddelbart kan iværksættes, og som bl.a. tæller en strategi for elbiler, overskudsvarme til Havdrup og landsbyerne samt udskiftning af fossil naturgas med grøn biogas i strandområdet. Særligt biogas har en central rolle i forhold til at opnå de CO2-reduktioner, der lægges op til med Klimaplan 2020-2030 – både som muligt grønt brændstof direkte hos borgerne og som kilde til overskudsvarme.

“Med klimaplanen forpligter vi os til at skabe indsatser hele vejen rundt – ikke mindst i kommunens eget virke, og vi stiller særligt skarpt på de indsatser, hvor vi kan hente den største reduktion af CO2, nemlig energiforsyning og transport. Vi skal skabe indsatser, som har både lokale og globale effekter og flere forskellige fordele for både borgerne og miljøet. Det er vigtigt, at vi husker på, at klimaforandringerne hverken kender til sogne-, kommune- eller landegrænser. Vi skal være ambitiøse på klimaets vegne, og vi skal sætte handling bag ord. Med den nye klimaplan tager Solrød Byråd derfor et lokalt ansvar i en global verden, og vi skal naturligvis løfte det ansvar i samspil med kommunens borgere og virksomheder, som vil blive inddraget i mange af klimaindsatserne,” siger Niels Hörup.

For at puste luft under vingerne på den ambitiøse klimaplan har byrådet også frigivet penge til en medarbejder, der de næste fem år skal arbejde med de mange indsatser i klimaplanen, samt sat 400.000 kr. af til en årlig pulje til anlægsmidler, som ligeledes skal være aktiv de næste fem år.

Fakta

Hele Klimaplan 2020-2030 kan læses på www.solrod.dk under planer og politiker. Udover at være en ambitiøs plan i sig selv, så er det også planen, at Klimaplan 2020-2030 skal være et af de centrale elementer i Solrød Kommunes kommende DK2020 plan, som efter planen skal godkendes af byrådet i 2023. Kommunernes Landsforening (KL) har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet “DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, de såkaldte C40-byer.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.