Green Hill er nu under opførelse i Solrød kommune, og her indgår bofællesskab Bovieran, som giver plads til 55+ seniorer.

Solrød Ældreråd har erfaret, ved dialog med Bovierans direktør Lars Jacobsen, at der ikke er planlagt fortrinsret for Solrøds seniorer. Han har oplyst, at der allerede nu er registreret 1.200, som er interesseret i en bolig i det nye boligfællesskab, heraf er der over 300 Solrød borgere.

Præsentationsmateriale vil blive udsendt til de registrerede 55+ seniorer, som vil blive opfordret til, at reservere en af 55 af en andelsboliger. Imellem de modtagne reservation fra hele Danmark vil Bovieran trække lod om en andelsbolig. Solrød Ældreråd har ved dialog forsøgt, at få en fortrinsret for Solrød seniorer, men det er ikke lykkes.

Hele projektet Green Hill er af Byrådet og Administrationen blevet opprioriteret, og på rekordtid, blev der udarbejdet lokalplan for området. Der har været høringer og efterfølgende har Byrådet vedtaget planen.
Solrød Ældreråd, som arbejder for ”Fastholdelse af seniorer i Solrød kommune”, stiller sig uforstående overfor, at Solrød kommune ikke, har sikret en fortrinsret for, at Solrød seniorer kunne komme først i køen, men har godkendt at Bovieran betingelsesløst har gjort det mulig, at de kan inviterer 55+ seniorer fra hele Danmark til Solrød.

Spørgeskemaundersøgelsen 2020 blandt kommunens 55+ borgere, hvor i alt 7.378 blev spurgt om, hvad de ønsker for en eventuel kommende bolig. Viste undersøgelsen at 29% ønsker seniorbofællesskaber, og at yderligere 45% var interesseret. Der er i undersøgelsen dokumentation for, stor mangel på seniorboliger i Solrød Kommune, i svarene kunne man læse at 33% forventer at flytte i løbet af 0-5 år og næsten 40% indenfor 6-10 år.

Ovenstående viser klart, at der er et stigende behov for flere seniorboliger inde for kommunegrænsen.

Derfor har Solrød Ældreråd stillet forslag om, at Byrådet beslutter, at der skal udarbejdes en Ældrepolitik for Solrød kommune. I den forbindelse, bør der også igangsættes et planlægningsprojekt for udvikling af seniorbofællesskaber i kommunen.

Solrød Ældreråd

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.