Greve Kommune rydder beplantning omkring Mosede Fort og genskaber området, så det minder om tiden under første verdenskrig. Arealerne skal være klar til august, hvor et nyt museum om livet i Danmark under krigen åbner på Mosede Fort.

For 100 år siden blev Mosede Fort anlagt for at bevare Danmarks neutrale status under første verdenskrig. Dengang blev kanonstillingerne opført, hvor der var sikret fri udsigt mod København, mod havet og mod sydvest. De tre sigtelinjer skal nu genskabes og gøres klar til åbningen af det nye museum Mosede Fort, Danmark 1914-18.

”Træer og buske omkring Mosede Fort har gennem årene vokset frit og trænger efterhånden til en kærlig hånd. Så vi går i gang med at trimme beplantningen og skrænterne, for så kan vi forsøge at genskabe området, som det så ud under krigen,” siger Lena Corselli, der er arkitekt ved Greve Kommune.

For at fremhæve det oprindelige terræn, der var bygget til militært brug, vil dele af beplantningen fjernes, så de tre udsigtskiler igen bliver tydelige fra toppen af fortet. Området skal minde om sit udseende under første verdenskrig. Og det skal være klart til åbningen af det nye museum, der fortæller om Danmarks forandring som følge af krigen.

En stor del af buskene på stranden vil dog blive stående, da de giver godt læ på volden. Arbejdet med at trimme beplantningen udføres i starten af juli måned.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.