Ankestyrelsen har ændret afgørelse i 0,08 procent af de flere 20.000 afgørelser på beskæftigelses- og socialområdet som Solrød Kommune har behandlet i 2020.

Hvert år træffer Solrød Kommune afgørelser i flere end 20.000 sager inden for beskæftigelsesområdet og det sociale voksen- og børneområde, og hvert år laver Ankestyrelsen statistik over, hvor mange afgørelser der bliver klaget over, og hvor mange afgørelser, Ankestyrelsen ændrer. Tallene viser, at der kun er få af Solrød Kommunes afgørelser, der bliver ændret set i forhold til, hvor mange afgørelser kommunen træffer.

På byrådsmødet den 30. august 2021 blev byrådet orienteret om, at Ankestyrelsen i 2020 har afgjort 73 klager ud af de i alt flere end 20.000 afgørelser, som Solrød Kommune traf i 2020, og at 15 af disse afgørelser blev ændret. Det svarer til, at ca. 0,08 procent af afgørelserne blev ændret af Ankestyrelsen.

Heldigvis er vores samfund indrettet på en sådan måde, at borgerne har ret til at klage over det offentlige systems afgørelser, og det er en rettighed, borgerne skal benytte sig af, hvis de føler, det er det rigtige at gøre,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget og fortsætter:

Målsætningen er at træffe den rigtig afgørelse første gang, men lovgivning og praksis er på nogle områder kompleks, og der kan være gråzoner og skøn, som fører til, at nogle sager afgøres i Ankestyrelsen. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at administrationen følger Ankestyrelsens afgørelser tæt, og der er en meget stor opmærksomhed på at lære af de ændrede sager og at afgørelserne indgår i praksis.

I alt har Ankestyrelsen behandlet 73 sager fra Solrød Kommune i 2020, og ud af dem har styrelsen enten afvist eller stadfæstet i alt 43 sager, imens 15 sager er hjemvist til fornyet behandling og 15 sager har fået ændret afgørelsen. De ændrede og hjemviste sager fordeler sig bredt hen over lovgivningen, og der er således ikke et særligt område, som gør sig bemærket med et stort antal ændringer.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.