Ældrerådet har i samarbejde med Solrød kommune spurgt 7378 borgere over 55 år, om hvilke overvejelser de gør sig om deres fremtidige bolig.

29 % af de modtagne besvarelser ønsker i at bo i seniorfællesskaber og yderligere 45 % har interesse herfor. For 88 % vedkommende er det vigtigt at have sin egen bolig, men samtidig bo sammen i fællesskaber. Det er også vigtigt at på tæt på indkøbsmulighed, offentlig trafik og ha’ en lille have eller terrasse.

33 % forventer at flytte i løbet af 0 – 5 år og de næste 40 % indenfor 6 – 10 år. Årsagen er, at huset og haven er blevet for stor og den fremtidige bolig skal være uden trapper samt at der ønskes en billigere bolig.
36 % ønsker at de 55+ næste bolig skal være en lejebolig, 20 % ejerbolig og 8 % andelsbolig samt for de resterende 36 % betyder typen af bolig ikke så meget. Det er derimod vigtigt at den kommende bolig kræver minimalt vedligehold og 82 % ønsker en månedlig udgift på op til kr. 9.000.- om måneden.

Der er således dokumentation for mangel på seniorboliger i Solrød Kommune, og en udfordring til administrationen, som har travlt som følge med i den stor byggeaktivitet i samfundet og herunder udarbejdelsen of lokal- og kommuneplaner.

Baggrunden for undersøgelsen er at Ældrerådets målsætning er at skabe forudsætningerne for, at vi kan bidrage til at fremme det aktive og sunde seniorliv, skabe stærke fællesskaber og bidrage til ældres trivsel og tryghed i Solrød kommune.

Der bliver stadig flere seniorer i fremtiden i takt med at levealderen stiger, og behovet for egnede boliger til seniorer tilsvarende, hvilket stiller nye krav til alternative boligformer til seniorer. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov i alderdommen og fremme gode seniorliv.

Undersøgelsesrapport kan ses på Solrød kommunes hjemmeside under SSFU referat bilag af 24. august 2020.

Kilde: Solrød Ældreråd 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.