Motionerer vi mere? Ryger vi mindre? 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i hele landet bliver fra i dag spurgt om deres sundhed. Undersøgelsen hedder “Hvordan har du det?” og skal være med til at kortlægge danskernes sundhed og trivsel.

For fjerde gang siden 2010 foretages undersøgelsen “Hvordan har du det?”, som er den største landsdækkende undersøgelse, der skal give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu.

2.000 tilfældigt udvalgte borgere i hver kommune i landet modtager spørgeskemaet, og du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ‘Hvordan har du det?’ i din e-Boks. Hvis du har modtaget undersøgelsen, må du meget gerne svare på det, så undersøgelsen giver de mest brugbare resultater. Som tak for deltagelsen vil der blive trukket lod blandt besvarelserne.

Resultaterne fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Bl.a. viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt. Svarene har ført til en stribe lokale tiltag, netop dér hvor behovet har været størst.

Fakta om undersøgelsen:

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme i din e-Boks eller med post fra din region eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Du kan kende skemaet på, at det hedder “Hvordan har du det?”

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Det sker efter en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet.

Undersøgelsen bliver lavet hver fjerde år. Tidligere undersøgelser i Region Sjælland er lavet i 2010, 2013 og 2017.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.