Som opfølgning på Dansk Industris forslag om at rydningen af havarerede køretøjer på motorvejene eventuelt bør foregår ved hjælp af bulldozere, mødes Rigspolitiet, Dansk Industri og Vejdirektoratet for at drøfte problemstillingen.

Vi er meget bevidste om vores ansvar for at rydde motorvejene hurtigst muligt efter et færdselsuheld. Men der kan være hensyn, som forlænger oprydningen – nogle gange mere end andre. For eksempel hvis vi skal have teknikere og efterforskere ud på stedet af hensyn til undersøgelse om strafforfølgelse, eller hvis der er gods af farlig karakter i de involverede køretøjer, siger vicepolitiinspektør Ole Kristensen fra Rigspolitiet.

Forslaget fra Dansk Industri kommer som en reaktion på, at vognmænd og lastbilchauffører opgiver at køre på motorvejene på grund af bilkøerne og i stedet trækker ud på de mindre veje.

Vi er åbne over for en dialog med Dansk Industri og Vejdirektoratet, hvor vi i fællesskab kan få klarlagt de udfordringer der måtte være, og hvordan de fremadrettet kan løses, siger vicepolitiinspektør Ole Kristensen.

Mødet finder sted på Vejdirektoratets initiativ og afholdes snarest muligt.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet – dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Deltag i debatten

Del.

Kommentarer er lukket.