Hjerteforeningens lokalkomite Greve/Solrød/Køge har en hjertestarter til donering.

Igen har Hjerteforeningen fået mulighed for at donere en hjertestarter (nr. 8). Den doneres til en forening eller organisation til placering i et af de mindre landsbysamfund, der ikke har en hjertestarter i deres område. Donationen er kommet i stand, fordi Hjerteforeningens lokalkomite ved 25 års jubilæet i februar 2016 fik doneret en check på 20.000 som blev overrakt af formanden for Pro Patria Fonden, Bruno Juul, med henblik på at indkøbe en hjertestarter.

Det er Pro Patria Fonden og lokalkalkomiteens ønske, at hjertestarter nr. 8 placeres i en af de mindre byer uden for byområderne i vort virkeområde, men dog stadigvæk efter Hjerteforeningens retningslinier for donering af hjertestartere og Sundhedsstyrelsens anbefaling, idet det er et krav, at hjertestarteren placeres, så der er døgnadgang.

Hjerteforeningens lokalkomite har i Hjertestarterregistret set, at der eksempelvis i følgende små byer ikke er nogen hjertestarter:

Sædder, Tessebølle, Tureby og Vedskølle.

Mange flere kan overleve et hjertestop

Hvert år får omkring 3.500 mennesker i Danmark hjertestop i det offentlige rum. I dag overlever knapt 200. Med livreddende førstehjælp og hurtig hjertestart anslås det, at 300-400 danskere vil kunne overleve et hjertestop. Det er især de nye hjertestartere der sammen med livreddende førstehjælp kan redde liv. Erfaringer fra andre lande har vist, at hjertestartere i det offentlige rum kan gøre en stor forskel.

Det er derfor et krav til den, der får doneret hjertestarteren, at den skal være tilgængelig døgnet rundt, og ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at der ikke i forvejen er døgntilgængeligt hjertestartere i området, siger den tidligere formand for Hjerteforeningens lokalkomite Tonni Solskov

Hjertestarteren skal placeres i et udendørsskab, hvor prisen er kr. 8.625,- incl. moms og som er for modtagerens regning. Endvidere skal doneringsmodtageren sørge for installationen, som skal føres frem til Hjertestarterskabet for, at den kan være funktionsdygtig året rundt.

Den der modtager hjertestarteren er ansvarlig for, at den registreres på www.hjertestarter.dk, så det vil være muligt at få kendskab til placeringen af hjertestartere i det lokale område. Med doneringen følger en vejledning i, hvordan den registreres og der vil for den organisation eller forening, der får tildelt hjertestarteren blive afholdt et 3 timers kursus for 12 personer i betjeningen af hjertestarteren.

Ansøgninger modtages fra foreninger eller organisationer, der har brug for at have en hjertestarter i deres område.

Ansøgningen sendes til Hjerteforeningens lokalkomite att. Tonni Solskov, Ølbyvej 26, 4600 Køge, enten i brev eller på mail: solskov@mail.dk inden den 23. maj 2016.

Det vil i en pressemeddelelse senest i uge 25 blive bekendtgjort, hvem der får tildelt hjertestarter nr. 8.

Tonni Solskov udtrykker sin glæde over, at Pro Patria Fonden har gjort det muligt for Hjerteforeningen i Køge Bugt området at fortsætte med at redde liv ved pludselig opstået hjertestop, og ser frem til at modtage mange ansøgninger fra interesserede foreninger og organisationer.

Deltag i debatten

Del.

Kommentarer er lukket.