Knallerten er det farligste køretøj på de danske veje. Derfor er Rådet for Sikker Trafik og en lang række andre organisationer imod forslaget om at lade flere unge køre på knallert. Det vil koste mange alvorlige skader hvert år – og formentlig også liv.

Af Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik

I dag skal man være 16 år for at køre lille knallert. Men nu er der forslag om, at den aldersgrænse sættes ned til 15 år. Argumentet er, at det vil gøre det nemmere for de unge at komme omkring i de områder af Danmark, hvor der er dårlig, offentlig transport.

Men prisen kan vise sig at blive umenneskelig høj for de unge og deres familier, der vil blive ramt af alvorlige knallertulykker. Det viser dyrekøbte erfaringer fra Østrig. Da man i 2002 sænkede aldersgrænsen for knallerter til 15 år, resulterede det i en fem-dobling af tilskadekomne 15-årige – og dér har det holdt sig siden!

Får de 15-årige i Danmark lov til at køre knallert, vurderes det at ville give mindst en fordobling af personskader blandt de 15-årige. Det viser beregninger fra den førende og anerkendte konsulentvirksomhed, Trafitec.

I Rådet for Sikker Trafik mener vi, at det er en alt for høj pris at betale for øget mobilitet for relativt få. Ikke mindst fordi der jo er alternativer til knallerten, der uafviseligt er det farligste køretøj, der findes. Og oven i de menneskelige omkostninger kommer så udgifterne til behandling og hospitalsophold.

Vi har en særlig pligt til at passe på børn og unge i trafikken. Det gør man ikke ved at lade flere børn sætte sig op på knallerten. Grunden til, at Danmark i dag er blandt verdens mest trafiksikre lande er netop, at vi på flere områder – fx også for så vidt angår aldersgrænserne på knallert – er mere restriktive end andre lande.

Det er bekymrende, at man nu vil sætte den gode udvikling over styr. Vi kan heller ikke genkende behovet. Gennem Rådet for Sikker Trafiks mange besøg i de store klasser rundt på landets skoler gennem årene – også i de omtalte yderområder – har vi ikke har oplevet et stort ønske fra de 15-årige om at køre på knallert.

Deltag i debatten

Del.

Kommentarer er lukket.