Pressemeddelelse fra Solrød Kommune:

 

8 kommuner overvejer fælles beredskab

Borgmestrene i Stevns, Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup kommuner har besluttet at anbefale de respektive Byråd, at et fælles beredskab mellem kommunerne hurtigt bør analyseres og beskrives nærmere.

Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret sig i 20 beredskabsenheder i hele landet. I KKR-regi har man drøftet etableringen af de nye beredskabsenheder og dette har bevirket, at de 8 kommuner nu afsøger muligheden for et fælles beredskab.

Greve, Solrød, Køge, Roskilde og Stevns har siden november 2014 arbejdet på at etablere et fælles beredskab. Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk har ligeledes analyseret samarbejdsmulighederne i det fremtidige beredskab.

Resultatet af dette arbejde er således blevet, at de 8 borgmestre på et møde er blevet enige om at anbefale deres respektive Byråd, at de 8 kommuner går sammen i en ny fælles beredskabsenhed.

”Vi har et godt beredskab i dag, hvor borgere og virksomheder kan være trygge ved, at hjælpen er nær og effektiv, når uheldet er ude. Nu stiller Staten krav om, at vi skal samarbejde på tværs af kommunegrænserne, og min intention er, at det skal være den samme tryghed, der kommer til at kendetegne den fælles beredskabsenhed”, siger Niels Hörup borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland.

Enheden vil både i faglig og befolkningsmæssig henseende blive robust og bæredygtig i forhold til de opgaver, der løses nu og på sigt af beredskabet. Ligesom området, der udgøres af de 8 kommuner, rummer beredskabsmæssige opgaver vedrørende fælles motorvejsystemer, jernbanestrækninger og opgaver i forhold til kyststrækninger. Opgaver, som det kommende samarbejdet kan være med til at styrke.

De respektive Byråd vil på deres januarmøder blive forelagt en sag med anbefaling om undersøgelse af ”8 kommune samarbejdet” på beredskabsområdet og under forudsætning af godkendelse heraf vil undersøgelsesarbejdet blive iværksat, således at der senest i juni kan træffes endelig beslutning om samarbejdet og dets omfang.

Ligeledes under forudsætning af de respektive Byråds godkendelse af det fremtidige samarbejde er de 8 borgmestre enige om at udpege borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune som formand og borgmester Joy Mogensen, Roskilde, som næstformand for det fremtidige samarbejde frem til den 1/1 2016.

 

 

FRA GREVE KOMMUNE

Borgmestrene i Stevns, Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup kommuner har besluttet at anbefale de respektive Byråd at et fælles beredskab mellem kommunerne hurtigt bør analyseres og beskrives nærmere.

Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret sig i 20 beredskabsenheder i hele landet.

Greve, Solrød, Køge, Roskilde og Stevns har siden november 2014 arbejdet på at etablere et fælles beredskab. Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk har ligeledes analyseret samarbejdsmulighederne i det fremtidige beredskab.

Resultatet af dette arbejde er således blevet, at de 8 borgmestre på et møde er blevet enige om at anbefale deres respektive Byråd, at de 8 kommuner går sammen i en ny fælles beredskabsenhed.

Enheden vil både i faglig og befolkningsmæssig henseende blive robust og bæredygtig i forhold til de opgaver, der på løses nu og på sigt af beredskabet. Ligesom området, der udgøres af de 8 kommuner, rummer beredskabsmæssige opgaver vedrørende fælles motorvejssystemer, jernbanestrækninger og opgaver i forhold til kyststrækninger. Opgaver, som det kommende samarbejdet kan være med til at styrke.

De respektive Byråd vil på deres januarmøder blive forelagt en sag med anbefaling om undersøgelse af ”8 kommune samarbejdet” på beredskabsområdet og under forudsætning af godkendelse heraf vil undersøgelsesarbejdet blive iværksat, således at der senest i juni kan træffes endelig beslutning om samarbejdet og dets omfang.

Ligeledes under forudsætning af de respektive Byråds godkendelse af det fremtidige samarbejde er de 8 borgmestre enige om at udpege borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune som formand og borgmester Joy Mogensen, Roskilde, som næstformand for det fremtidige samarbejde frem til den 1/1 2016.

Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune siger, ”Et fremtidig samarbejde bestående af de 8 kommuner vil lette muligheden for at indfri den effektiviseringsgevinst, som vi er blevet pålagt af regeringen. Men det afgørende positive i dette bredde samarbejde er, at fagligheden og robustheden i de meget væsentlige opgaver, som beredskabet løser, kan bevares”.

Yderligere oplysninger

Borgmester Pernille Beckmann på 50 58 25 26.

Foto af Jimi A. Bøgevig

Deltag i debatten

Del.

Kommentarer er lukket.