Uddrag af døgnrapport fra torsdag 03.07.14 kl. 07.00 til søndag 06.07.14 kl. 07.00.

Arbejdsulykke
Torsdag kl. 16.50 fik politiet oplysninger om, at en person var faldet ned fra ”Domen” i forbindelse med malerarbejde. Den tilskadekomne var en 32-årig mand fra Københavns S, der havde mistet fodfæstet på vej ned fra ”Domen”, hvor han udførte noget malerarbejde for Roskilde Festival. Han faldt ca. 2 meter ned og landede på ryggen. Den 32-årige blev undersøgt på skadestuen, men var sluppet fra ulykken uden egentlig personskade. Politiet underrettede Arbejdstilsynet, som sammen med politiet undersøgte omstændighederne ved uheldet nærmere. Arbejdstilsynet vil udfærdige og fremsende en erklæring til politiet, som senere træffer afgørelse, om nogen skal strafforfølges i anledning af ulykken.

Spirituskørsel
Torsdag kl. 18.25 anholdt og sigtede politiet en 62-årig mand fra Havdrup for spirituskørsel i en personbil ad Vor Frue Hovedgade. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Voldelig optræden / vold mod politiet
Torsdag kl. 20.23 måtte politiet anholde en spirituspåvirket, 28-årig mand fra Havdrup, der havde optrådt voldelig over for andre festivalgæster. På politistationen blev han anbragt i detentionen til afrusning. Da han kort efter rutinemæssigt skulle tilses af en læge i detentionen, gik han til angreb på den ene af de politifolk, som gik ind i detention. Han slog politimanden i ansigtet, samtidig med at han råbte noget uforståeligt og gestikulerede voldsomt. Manden blev pacificeret, så lægens tilsyn kunne gennemføres inden afrusning. Fredag formiddag vil han blive sigtet og afhørt til dels en sag om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på festival-pladsen, dels en sag om vold mod politiet. Sagen vil senere blive afgjort i forbindelse med et retsmøde, som den 28-årige indkaldes til.

Vold
Torsdag kl. 23.17 anmeldte festival-personale, at en voldsmand var tilbageholdt ved tårn G. Politiet fik kontakt med en spirituspåvirket, 29-årig mand fra Odense C, som kort forinden havde taget et halsgreb på en 19-årig mand fra Ballerup. Offeret havde siddet i sin teltlejr, da den 29-årige pludselig angreb ham bagfra med et greb om halsen og beskyldte ham for noget uforståeligt. Optrinet var blevet observeret af festival-personale, der tilbageholdt manden og alarmerede politiet. Den 29-årige blev anbragt i detentionen til afrusning og vil i forbindelse med løsladelse blive sigtet for vold mod den 19-årige. Offeret havde ikke pådraget sig nogen skade som følge af overgrebet.

Jernbaneloven
Fredag kl. 02.09 sigtede politiet en 29-årig mand fra Ballerup for at færdes på jernbanesporet ved festival-pladsen. Den 29-årige var spirituspåvirket og blev ledsaget væk fra jernbanen. Han kan nu forvente at modtage et bødeforelæg som afgørelse på sagen.

Færdselsuheld
Fredag kl. 02.22 fik politiet via alarm melding om, at en lastbil havde påkørt en cyklist. Det viste sig, at en 33-årig, mandlig lastbilchauffør fra Helsinge kørte i en konvoj af flere lastbiler fra festival-pladsen ad Darupvej mod øst med ca. 5 km/t. I modsat retning kørte en 63-årig mand fra Albertslund på cykel hen mod det sted, hvor lastbil-konvojen kom ud fra festivalpladsen. På grund af mange fodgængere mv. på stedet blev cyklisten af festival-personale opfordret til at trække ind til siden, hvorefter han pludselig bremsede hårdt op og væltede ind mod lastbilerne. Herved blev hans ene arm kørt over af lastbilens hjul. Cyklisten blev kørt til undersøgelse og behandling på Køge sygehus, men er senere overflyttet til Rigshospitalet. Han er uden for livsfare.

Vold / våbenloven
Fredag kl. 05.07 modtog politiet via samaritervagten en anmeldelse fra en 20-årig kvinde fra Helsingør. Hun havde fået peberspray i øjnene af en kvinde, som hun ville bortvise fra sin teltlejr, da hun i nat kunne konstatere, at nogle fremmede uden tilladelse havde rejst et telt midt i hendes lejr (område J). Da hun påtalte forholdet over personerne i teltet, kravlede en kvinde ud og sprøjtede hende i ansigtet med peberspray. I samarbejde med festival-vagter fik politiet udpeget gerningsstedet og –kvinden, som viste sig at være en 21-årig kvinde fra Polen. Inde i kvindens telt fandt politiet pebersprayen, som blev beslaglagt som bevis og med henblik på senere destruktion. Den polske kvinde vil senere fredag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Roskilde som sigtet for vold og for overtrædelse af våbenloven.

Voldelig optræden
Lørdag kl. 08.18 oplyste festival-vagter til politiet, at en gæst, der havde slået ud efter en anden gæst uden at ramme, var tilbageholdt. Politiet fik kontakt med en ophidset, 20-årig mand fra Hillerød, som var spirituspåvirket og ikke ville falde til ro. Han blev derfor frihedsberøvet med henblik på afrusning i detentionen. I forbindelse med løsladelse senere på formiddagen blev han sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og vil blive straffet med en bøde.

Musik til ulempe
Lørdag kl. 09.45 modtog politiet klager fra flere teltlejre over høj og konstant musik fra en anden teltlejr. Politiet fik her kontakt med festival-gæster, som havde haft et musik-anlæg til at køre hele natten og morgenen. De slukkede for anlægget, så der ville være mulighed for hvile uden høj musik.

Tilsnigelse af adgang til festivalen
Lørdag kl. 10.50 assisterede politiet festival-vagterne med at identificere en mand, som var blevet truffet på festival-pladsen uden armbånd og dermed legal adgang. Politiet fik kontakt med en 29-årig mand fra Brovst, som politiet genkendte som værende en mand, der tidligere var blevet bortvist fra festivalen på grund af manglende legalt adgangstegn. I forbindelse med den bortvisning fik han af Roskilde Festival pålagt en afgift. Politiet sigtede nu manden for overtrædelse af straffelovens § 298 om at tilsnige sig adgang til festivalen uden at betale for en billet. Han kan nu forvente en bøde som afgørelse på sagen.

Bedrageri – forsøg på salg af falske armbånd
Lørdag kl. 13.30 fik politiet en henvendelse fra en festival-medarbejder, som på vej på job var blevet tilbudt at købe billetter af en mand ved indgang Øst-området. Politiet fik udpeget tre mænd, som var en 22-årig og 36-årig fra Nykøbing F og en 18-årig fra Vejle. Alle tre blev anholdt som mistænke for at sælge falske armbånd. Den 18-årige havde et ”salgsskilt” med oplysninger om billetter til salg, og politiet fandt ved visitationen af ham bl.a. et falsk, blåt armbånd. Ved visitation af den 36-årige fandt politiet yderligere to armbånd, der havde samme serienummer og i øvrigt samme nummer som det armbånd, som den 18-årige havde. Alle tre blev sigtet for forsøg på salg af falske armbånd, som politiet beslaglagde som bevis. Efter afhøring til sagen blev alle løsladt, men alle kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres. Politiet arbejder nu videre med sagen i et forsøg på at finde ud af, hvor armbåndene stammer fra.

Ulovligt ophold i Danmark
Lørdag kl. 14.10 anholdt politiet en 34-årig mand fra Nigeria, som trods armbånd til festivalen ikke lovligt kunne opholde sig i Danmark. Han havde opholdstilladelse til Italien, men havde ikke fået fornøden tilladelse til indrejse i Danmark. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af udlændingeloven og fik sagen afgjort med en bøde. Efter sagsafgørelsen forblev han frihedsberøvet med henblik på udsendelse af Danmark til Italien.

Kl. 17.48 traf politiet en 29-årig mand fra Nigeria, som ikke havde nogen identitetspapirer på sig. Han blev derfor også frihedsberøvet til konstatering af sin identitet og tillige sigtet for overtrædelse af udlændingeloven omkring ophold i Danmark uden fornøden tilladelse. Han er fortsat frihedsberøvet med henblik på udsendelse af Danmark.

Uorden ved taxaholdeplads
Søndag kl. 01.23 fik politiet melding om, at der var uorden/slagsmål mellem taxachauffører ved holdepladsen ved indgang Øst-området. Politiet fik beroliget parterne, der var blevet uenige, efter at hyrevognschauffører inden for eget bevillingsområde havde udtrykt utilfredshed med, at hyrevognschauffør søgte hyre uden for eget bevillingsområde. Anmeldelsen resulterede i, at 3 taxachauffører blev sigtet for overtrædelse af hyrevognslovgivningen, fordi de forsøgte at søge hyre uden for eget bevillingsområde. Politiet tog efterfølgende kontakt til to forskellige hyrevognskontorer i København for at oplyse dem om sagen og med en opfordring til at overholde gældende lovgivning på området. De sigtede chauffører kan nu se frem til at modtage en bøde.

Uorden
Søndag kl. 04.18 måtte festival-vagter bede om hjælp fra politiet til at håndtere en aggressiv og voldelig festival-gæst, som var truende over for vagterne. Da politiet kom til stedet, fortsatte han sin truede adfærd nu også over for politiet, hvorfor han blev frihedsberøvet for at køle af i detentionen på politistationen. Den anholdte – en 21-årig mand fra Albertslund – vil i forbindelse med løsladelsen blive sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af sin adfærd i nat.

Trusler
Søndag kl. 06.22 fik politiet en melding fra festival-vagter om, at en mand havde truet med en kniv på campingområdet. Politiet kørte hurtigt til stedet og fik kontakt med den mistænkte – en 31-årig mand fra København. Han var blevet tilbageholdt af festival-vagter indtil politiets ankomst. Det viste sig, at den 31-årige sammen med en bekendt var gået gennem telt-område K. Fra et bord i en lejr, hvor nogle sad og festede, tog den 31-årige uden tilladelse en slurk fra en spiritusflaske. Da dette blev påtalt af en 19-årig mand fra Vordingborg, kom de to parter i slagsmål med hinanden. Den 19-årige slap lidt væk, men kort efter trak den 31-årige en kniv og truede den 19-årige. Andre gæster gik imellem, fik parterne adskilt og alarmeret festival-vagterne. Den 31-årige og kammeraten gik nu videre, men festivalvagterne fik udpeget den 31-årige, som blev tilbageholdt indtil politiets ankomst. Politiet undersøger nu sagen nærmere for at kunne afgøre, hvad den anholdte præcist skal sigtes for.

OPFØLGNING: ”Beluring” af tissende kvinder
Den 52-årig mand fra Indien, som blev anholdt fredag aften som mistænkt for at optaget fotos/videoer af tissende kvinder i det fri, blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om blufærdighedskrænkelse. Ved ransagning af hans opholdssted i Danmark fandt politiet ikke yderligere fotos eller udstyr til foto- eller videooptagelser. Sagen blev afgjort med en bøde på 3000 kr., som han betalte. Foto- og videoudstyret, som han medbragte ved anholdte, beslaglagde politiet som bevis og med henblik på konfiskation, da udstyret er blevet brugt til en ulovlig handling. Den 52-årige havde en fly-billet retur til sit hjemland og har allerede forladt Danmark.

Ordensbekendtgørelsen
Søndag kl. 07.11 ønskede festival-vagter hjælp fra politiet til en voldelig gæst, der havde slået ud efter vagterne, ligesom han heller ikke havde et gyldigt armbånd på. Politiet fik kontakt med en spirituspåvirket, 25-årig mand fra Tisvildeleje, som blev anholdt og anbragt i detentionen, indtil han var faldet til ro. I forbindelse med løsladelsen i løbet af formiddagen blev han sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og kan dermed forvente at få en bøde. På grund af det ugyldige armbånd havde Roskilde Festival tildelt ham en afgift for at være til stede på festivalpladsen uden gyldigt adgangstegn.

Vold
Søndag kl. 11.03 anmeldte et par festivalvagter, at den ene var blevet sparket over benet, og den anden var blevet slået i ansigtet, af en festivalgæst, som de ville tale med, fordi han ikke havde armbånd og dermed legal adgang til festivalen. Festivalvagterne tilbageholdt den spirituspåvirkede mand, som politiet anholdt og identificerede som en 34-årig asylansøger fra Somalia med ophold i flygtningecenter Avnstrup, Hvalsø. Han blev sigtet for vold mod de to festivalvagter og vil mandag formiddag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Anmeldelse om ulovlig kniv – lov om euforiserende stoffer
Mandag kl. 01.26 undersøgte politiet en bil på en P-plads ved et camping-område efter en anmeldelse om, at en person i bilen skulle have en ulovlig kniv. Politiet fik kontakt med en 24-årig mand fra Tjekkiet, som ikke havde nogen kniv overhovedet. Derimod fandt politiet ham i besiddelse af knap 6 gram hash, hvorefter han blev anholdt og transporteret til politistationen. Han blev sigtet og afhørt til overtrædelsen af lov om euforiserende stoffer. Han fik sagen afgjort med en bøde og blev løsladt efter et par timers frihedsberøvelse.

Trafik-afvikling
Politiet oplevede i perioden søndag kl. ca. 11.30 – 17.00 og igen i tidsrummet kl. ca. 22.00 – 24.00 intensiv trafik på Holbækmotorvejen i begge retninger ved afkørslen til Køgevej samt på selve Køge i forbindelse med gæster til festivalen, afhentning af festivalen og sidst generel hjemkørsel efter afsluttet festival. Bortset fra et mindre harmonika-sammenstød på Holbækmotorvejen uden at nogen kom til skade, forløb trafikafviklingen langsomt, men uden større problemer.

Samlet statistik over kriminalitetstyper – sammenlignet med 2012 og 2013:

Til og med søndag d. 060714 kl. 2359:

Roskilde festival / anmeldelser
 
Sagsområde Kriminalitetsart 2012 2013 6. juli 2014
Straffelov røveri 4 4
vold 2 4 5
voldtægt 0 1 2
tyveri fra taske 600 614 93
tyveri fra campingplads 806 652 237
tyveri af taske – bagage 35 84 20
dokumentfalsk 15 3
tilsnigelse af adgang 11 4 3
Særlov lov om euforiserende stoffer 495 422 526
våbenlov 5 8 2
ordensbekendtgørelsen 18 30 16
udlændingeloven 11 36 17
brandloven 2 0
Hændelser døgnrapport anmærkninger 214 276 304
Roskilde festival / anholdte
Nationalitet / år   2012 2013 6. juli 2014
Danmark 27 35 34
Sverige 2 1
Norge 1 4 5
Tyskland 0 2
Europa 38 35 26
Andre nationer 12 44 15
Anholdte i alt   80 121 80

Antallet af anmeldelser inden for især tyveri-området kan for 2014 stige, idet der erfaringsmæssigt vil komme anmeldelser efter festivalens afslutning. Tallene indtil dags dato viser dog tendensen for 2014.

Deltag i debatten

Del.

Kommentarer er lukket.