Rød-Grøn fremtid i Solrød.

SF Solrød er stolte af, at vi er et rødt og et grønt parti. Det grønne element repræsenterer for os den grønne omstilling, hvor vi først og fremmest tænker på vores miljø, men det indebærer også den mentale omstilling til et samfund, hvor vækst i sig selv ikke er målet. Individets frisætning til udfoldelse af egne kompetencer er derimod det centrale. Alt for mange mennesker lider under konkurrencesamfundets krav til effektivitet og et for den enkelte ubærligt pres på egne præstationer. Et samfund med mere plads til den enkelte, omsorg og oprigtig interesse. Altså et samfund med mere ro på.

Vi har i alt for mange år skamredet denne jord. Resultatet er ganske synligt i form af klimaforandringer, øget havvandstand, skybrud, skovdød og en atmosfære, der lider og truer solens stråler som livgivende til at blive voldsomt ødelæggende.

Forbrugssamfundet har presset naturen i bund. Der skal gøres en kraftig indsats på hele miljøområdet nu. Udfasning af de fossile brændstoffer, mere genbrug og alternative energikilder skal udforskes og anvendes.

Det kan ikke gå stærkt nok.

Derfor vil vi med et styrket mandat efter KV21 arbejde for, at Solrød kommune skal være CO2-neutral i 2030. Dette skal blandt andet ske med initiativer, der støtter en markant udvidelse af fjernvarmeforsyningen med solvarme, vindenergi, overskudsvarme og Biogas og ved at udvikle tværkommunale projekter med havvindmøller og solceller.

SF Solrød har klart tilkendegivet, at klimaindsatsen i Danmark kræver, at vi ikke isoleret set kun anskuer klimaindsatsen ”inden for vores egne kommunegrænser” – vi bliver nødt til at have et større udsyn for at nå vores mål.

Vi tror på, at borgerne i Solrød er klar til at yde denne ekstra indsats for at sikre vores fremtidig generationer. Vi skal være fælles om at udvikle Solrød.

Claus Redder Madsen
crm@solrod.dk

Rød-Grøn fremtid.

Da centrum-venstre vandt flertal i Folketinget i 2019 var det med et tydeligt klima- og velfærdsmandat i ryggen. SF gik til valg på at genopbygge og udvikle velfærden efter mange år med borgerlig økonomisk politik. Og SF gik til valg på, at lave et visionært og nødvendigt rødt-grønt systemskifte efter årtier uden den nødvendige handling.

Håbet om et mere lige samfund, mere velfærd og en grøn fremtid, hvor vi passer bedre på hinanden, naturen og miljøet, vandt over skattelettelser og selvtilstrækkelighed. Ønsket om et samfund med mere ro på vandt over et samfund med stadig højere hastighed, præstationsræs og effektiviseringskrav.

Den retning vil SF Solrød arbejde for lokalt. Vi ønsker, at Solrød er en kommune, hvor alle har lige muligheder. Det handler om, at vi styrker den nære velfærd og sikrer stærke, kommunale fællesskaber, så børnene, de unge, de ældre og kommunalt ansatte har mulighed for at få et godt liv og mere ro på.

Der skal være flere voksne til trøst, hygge og læring helt ude i grøn stue. Der skal være tid til fordybelse og tid til at få alle med i folkeskolen. Der skal være tid til pleje og omsorg til den enkelte ældre på plejehjemmet og i hjemmeplejen. Sådan er det ikke nu. Tempoet og travlheden i dagtilbud, skoler og ældrepleje er simpelthen uholdbart i længden.

Vi vil skabe lige muligheder for alle. Det gør vi helt fra børnene er små til en folkeskole, der også rummer børn, der har brug for lidt ekstra, til omskoling, opkvalificering og videreuddannelse. Mange unge uden job og uddannelse har mistet fodfæstet. De har brug for ekstra hjælp. Der skal være ret til uddannelse og job til alle unge efter end folkeskole.

SF ønsker samtidig, at vi passer godt på naturen og klimaet. Solrød skal være en grøn foregangskommune, der sætter kursen og ikke bare nølende følger trop. Det er helt afgørende, at vi passer bedre på miljøet og går forrest i klimakampen, hvis vi skal nå målet i Paris-aftalen om en CO2 reduktion på 70 % i 2030N
Hvor vi ikke accepterer gift i jorden, giftigt drikkevand eller at sommerfugle og andre dyrearter forsvinder – men derimod har visioner om mere vild natur, rent vandmiljø, ren luft, cirkulær økonomi og bedre udnyttelse af affald som ressource. Vi vil have et tydeligt fokus på at sikre borgernes sundhed og mulighed for at opleve naturens værdier ved at styrke miljøet og reducere forurening.

I SF ønsker vi også et opgør med New Public-management, firkantede kompetencekataloger, unødvendige målinger og rigide bestiller- og udfører-modeller i den kommunale velfærd. Vi ønsker en kommunalpolitisk virkelighed, der bygger på tillid til borgere og ansatte, mindre dokumentation og god ledelse, hvor man giver plads og mere frihed til den enkelte faggruppes og medarbejders faglighed i opgavevaretagelsen.

SF går efter at blive styrket i byrådet ved kommunalvalget i november, og med mest mulig indflydelse, så vi kan gøre visionerne om en rød-grøn retning til virkelighed – kommunalvalget skal vise vejen mod en mere rød-grøn udvikling i Solrød kommune.

Claus Redder Madsen
crm@solrod.dk

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.