Solrød borger – tag nu stilling til transportcenter planerne.

Kære Solrød borger.

Solrød kommune er ved at ændre i lokalplanerne, så et stort entreprenørfirma kan bygge et kæmpe transportcenter tværs igennem kommunen.

Det skal ligge lige syd for Solrød Landsby, langs med motorvejen og slutter først hvor Roskildevej krydser motorvejen ved afkørsel 31a.

Der er tale om et areal svarende til 90 fodboldbaner hvor 50% kan bebygges.

Fx 5 grå beton-haller på op til 300 meters længde, pr. bygning. Højdemæssigt er der tale om at toppen af en bygning ligger i kote 28. Det svarer til 28 meter over vandet i Køge Bugt, eller mere visuelt, 13 meter højere end støjvolden der ligger overfor. Læg hertil 3 meters installationer af fx ventilationsanlæg eller lignende.

Solrød kommune har ikke selv mange dokumenterede fakta om projektets indflydelse på vores kommune fremadrettet. Der er ikke fremlagt egne beregninger af hverken støjbelastning, forureningsrisikoen, udgifter eller indtægter ved dette projekt.

De oplyste fakta er primært kommet fra firmaet der vil bygge monstret eller en miljørapport fra Rambøll, hvor der fx. ikke er foretaget egne støjberegninger.

Fx. op til 800 lastbiler og modulvogntog vil starte i døgnet, primært i nattetimerne.

Af disse forventes 5% at køre ad andre veje i kommunen, end motorvejen. Og så er der ikke sat tal på antallet af ekstra kommende varebiler og personbiler til området.

Af arbejdspladser var det oprindelige bud 4-600 for få måneder siden, men efter planerne er blevet mere kendte og kritiserede er dette fiktive tal steget op til 2.000. Tal-størrelser som ikke kan sammenlignes med hvor få arbejdspladser der findes i andre transportcentre i regionen. Økonomien ser også ud til at blæse i vinden, idet der ikke er foretaget en cost-benefit analyse og en regning på 25 millioner til Solrød Spildevand (altså borgernes penge) for klimasikring, er fremrykket for at kunne aflade regnvandet, og det på trods af at andre områder er vigtigere at få sikret i årene der kommer.

  • Der er Borgermøde nr. 2 vedr. dette projekt, mandag d. 28. oktober, kl. 19.30.
  • Der er tilmeldingskrav, men plads til alle.
  • Send mail til teknisk@solroed.dk og oplys at det er tilmelding til Borgermødet om Erhvervskilen og hvor mange I kommer.
  • Tilmeldingsfristen er 25. oktober kl. 12.00.

Jeg håber at du, kære medborger, vil dukke op og bliver klogere på dette projekt,som for altid vil kunne om-definere Solrød, så det ikke fortsat vil være ‘Det bedste sted at leve og bo’.

Per Rasmussen
Møllebakken 8
2680 Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.