Der florerer for tiden en heftig debat på de sociale medier angående Solrød Erhvervskile, og den er både følelsesladet og spækket med gisninger samt antagelser.

I det følgende vil vi gerne dementere nogle af de fejlslutninger som vi syntes skurer mest i ørerne, og det med afsæt i fagfolks undersøgelser og udtalelser:

Erhvervskilen bliver en kilde til øget forurening – Ja.
Lastbiltrafikken vil øge den årlige CO2-udledning svarende til ca. 37 husstandes udledning ved brug af oliefyr. Til sammenligning nedbringer vores biogasanlæg hvert år CO2-udledningen med det der svarer til ca. 9.375 oliefyr.

Erhvervskilen kommer til at koste Solrøds borgere 25 mio. kroner igennem øgede udgifter til Solrød Spildevand A/S – Nej.
Udbygningen af erhvervskilen finansieres af tilslutningsbidrag. De 25 mio. kroner der omtales, er kendte omkostninger til klimasikring af den sydlige del af Solrød. Det vurderes at der vil være synergier ved at samkøre projekterne.

Projektet Erhvervskilen er holdt under radaren og borgerne er ikke blevet informeret – Nej.
Der har været en række høringer gennem de sidste 3 år i forbindelse med kommune- & lokalplaner.

Lastbilerne kommer til at køre gennem landsbyerne og Solrød by – Næppe.
Der bliver bygget infrastruktur som giver let adgang til Roskildevej og motorvejen. Skulle det modsatte vise sig, så vil det blive håndteret.

Det bliver livsfarligt at cykle i området – Nej.
Cykler og tung trafik adskilles fuldstændigt og vil således ikke krydse hinanden.

Området bliver voldsomt støjplaget – Nej.
Rambøll vurderer ”at støj fra trafik og støj fra virksomheder i planområdet generelt ikke vil medføre mærkbart øgede gener for beboere og andre, der opholder sig eller færdes i planområdets omgivelser. Det skyldes ikke mindst, at der i forvejen er et højt støjniveau i området”.

Med etableringen af Erhvervskilen har Solrøds borgere udsigt til en tocifret milliongevinst – Penge som vi gerne ser brugt til at finansiere eksempelvis udbygningen af vores vuggestuer, børnehaver, skoler, Strandens Hus, Solrød Idrætscenter samt etablering kunstgræs i Havdrup.

Venstres byrådsgruppe i Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.