1. marts 2014 trådte mere ensartede regler i kraft på parkeringsområdet.

Få her en kort oversigt over de vigtigste ændringer af parkeringsreglerne.

Ændringer, der vedrører parkeringsafgift:

 • Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads fordobles fra 510 kr. til 1.020 kr.
 • Afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, f.eks. ved porte, fordobles fra 510 kr. til 1.020 kr.
 • Kommunen eller politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan der højst pålægges tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.

Ændringer vedrørende parkering på offentligt område:

 • I områder indenfor byzoneskiltene må der hverken standses eller parkeres, helt eller delvist på:
  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • yderrabat
  • midterrabat
  • helleanlæg
  • o.lign
 • Udenfor byzone område kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.
 • Et havareret køretøj må kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.
 • Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunerne kan dog lave lokale lempelser, ligesom kommunerne stadig i en lokal bekendtgørelse kan fastsætte regler for standsning og parkering med trailer. Disse regler skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

LÆS OGSÅ: De kommunale parkeringsregler

Kilde: FDM / Foto: Jimi A. Bøgevig

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.