I Solrød på strandvejen har vi jo en hel del rundkørsler, så mange af os, der bor eller arbejder i området, har dagligt problemer, når vi færdes rundt i lokalområdet.
Grunden til at man vælger at placerere flere og flere rundkørsler i vejkryds er, at de er med til at give en glidende afvikling af trafikken – altså ingen unødige stop for rødt lys, når ikke der er andre trafikanter i rundkørslen. Ydermere har det også en positiv afsmitning på antallet af ulykker – ikke mindst de alvorlige med alvorligt kvæstede eller døde, som følge af sammenstød med tværkørende trafik.Der sker desværre stadig uheld i rundkørsler; men de er færre og mindre alvorlige. Det er dog ofte knallerter, cyklister og gående, der rammes i rundkørslerne.

Fremkørsel mod en rundkørsel
Når du kører frem mod en rundkørsel, skal du nærme dig med en tilpasset hastighed (ca. 20-30 km/t), således at du kan nå at overskue krydset. Du har altid ubetinget vigepligt, når du skal køre ind i rundkørslen – hvilket betyder, at du kun må køre frem, når du ikke på nogen måde, er til ulempe (gene) for tværkørende bilister. Så længe du er bag ved hajtænderne, skal du altså holde tilbage for dem, der er inde i rundkørslen.Hvis du kommer frem til rundkørslen samtidig med f.eks en tværkørende fra din højre side, har I jo begge to vigepligt. Derfor træder reglen om højre vigepligt i kraft – altså at du skal holde tilbage for tværkørende fra din højre side. Hvis vi kigger på de rundkørsler, som vi har på strandvejen, betyder det, at hvis du kommer ad strandvejen fra enten København (eller modsat fra Køge), skal du holde tilbage for dem, der kommer fra sidevejene. Ved daglig kørsel, fungerer det desværre ikke altid sådan. Det ser ud til, at når man kommer på strandvejen opfatter man, at man har forkørselsret, hvilket altså er helt forkert i forhold til færdselsloven – som jo netop prøver at medvirke til en glidende afvikling af trafikken. Så selv om der holder en og venter på sidevejen fra højre, skal du huske, at det er dig der har pligt til at komme frem med en sådan hastighed, at du viser de tværkørende, at du både agter, kan og vil overholde din vigepligt.Ud af første vej i rundkørslen Skal du til højre ud af første vej i rundkørslen, skal du placere dig så langt til højre som muligt og give tegn med blinklyset på vej frem mod rundkørslen. Husk at orientere dig grundigt – både når du kører ind i rundkørslen, men også når du kører ud! Her ”klippes” desværre en del cyklister, når man forlader rundkørslen – som oftest fordi vi bilister, ikke husker både at kigge i spejle og dreje hovedet over højre skulder, for at tjekke den blinde vinkel.

Lige ud (eller ud af vej nr. 2) i rundkørslen Når du skal lige igennem en rundkørsel, skal du placere dig mest hensigtsmæssigt – hvilket bl.a. kan afhænge af rundkørslens størrelse og udformning. Men hvis vi ser på de forholdsvis små rundkørsler, som vi har på strandvejen – giver det næsten sig selv. Du skal give tegn og trække lidt ud mod højre ud for vejen, før den du skal ud af. På den måde viser du tydeligt hvad du skal, således at de andre trafikanter, kan aflæse dine hensigter. Der gives ikke tegn ved indkørsel!

Ud af en vej på venstre hånd i rundkørslen Hvis du skal ud af en vej, der ligger til venstre for midten af rundkørslen – så skal du placere dig lidt ud mod midten af vognbanen (eller i venstre vognbane, hvis der er flere baner). Og du kan evt. give tegn til venstre, for at andre kan se din hensigt. Når du så er udfor vejen, før den du skal ud af, orinterer du dig grundigt til højre og trækker nu over i højre vognbane (hvis flere baner) – ellers ud i højre side og giver nu tegn til højre igen, for at vise andre, at du nu skal forlade rundkørslen ad næste vej.

Generelt Lad os prøve at sammenfatte alt dette til et par gode huskeregler: 1) Kør frem mod rundkørslen i passende lav hastighed (20-30 km/t også inde i selve rundkørslen) 2) Orienter dig grundigt før du kører ind, men også når du kører ud 3) Placer dig rigtigt afhængigt af hvor du skal ud igen fra rundkørslen 4) Tegngiv for at vejlede andre både når du kører ind; men også når du skal ud af rundkørslen.

Vi skal alle huske, at de regler som gælder for os trafikanter ude på vejene, ikke er for at gøre det besværligt – men for at det skal være sikkert, at færdes i trafikken. Uheld sker som oftest på grund af menneskelige fejl – det kan du være med til at undgå !!

af Johnny Jensen ( Sydkystens Køreskole )

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar